Spring over hovedmenu

Om Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen blev etableret i 1910 og har til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet.

Interessekonflikter foreligger når overenskomster er opsagt og skal fornys. Interessekonflikter foreligger endvidere når der rejses krav om overenskomst på et område, hvor der ikke tidligere har været en overenskomst.

Forligsinstitutionen har således til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomster uden arbejdsretslige konflikter.

Forligsinstitutionens arbejdsopgaver er reguleret i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 6. marts 1997 med de ændringer, der følger af lov nr. 1078 af 29. december 1999.

Læs loven her

Beskrivelse af forligsmandens fremgangsmåde i forbindelse med mægling m.v.

Vejledning om tavshedspligt, udsættelse og mægling