Spring over hovedmenu

Organisation

Forligsmænd

 Forligsmænd  
  

Rigsadvokat Jan Reckendorff

Formand for Forligsinstitutionen

Født 1957

Uddannelse

Student 1976
Officer af Reserven 1978
Politibetjent 1983
Cand. jur. 1990
Advokat (beskikkelse deponeret)
Master i offentlig ledelse 2014

Erhverv

Fuldmægtig Direktoratet for Udlændinge 1990-1993
Politifuldmægtig Københavns Politi 1993-1995
Rigsadvokatfuldmægtig 1995-1998
Rigsadvokatassessor 1998-2001
Vicestatsadvokat i rigsadvokaturen 2001-2003
Konstitueret landsdommer Østre Landsret 2002
Landsdommer Østre Landsret 2003-2004
Statsadvokat i Sønderborg/Statsadvokat for Fyn, Syd- og Sønderjylland 2004-2012
Statsadvokat i Viborg 2013-2018
Rigsadvokat 2018-

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand fra 2019
Undervisningsassistent/ekstern lektor Københavns Universitet 1990-2000
Censor ved jurauddannelsen 2014-

 

Statsadvokat Lise-Lotte Stjernholm Nilas

Forligsmand

Født 1958 i Nr. Omme, statsadvokat i København

Uddannelse

Student 1977
Cand. jur. 1983
Advokatbeskikkelse 1986 (deponeret)

Erhverv

Sekretær i Justitsministeriet 1983
Politifuldmægtig i Gladsaxe Politikreds 1985-86
Fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet 1986-99
Afdelingschef i Justitsministeriet 2000-02
Statsadvokat for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm 2002-07
Statsadvokat for København og Bornholm 2007-12
Statsadvokat i København fra 2013

Bibeskæftigelse m.m.

Medhjælper for Statsadvokaten for København 1988-91
Medlem af Flygtningenævnet 1986-88 og 1990-92
Medlem af Politikommissionen 2000-01
Censor ved Københavns Universitet fra 2002
Forligsmand 2019

 

Tine Vuust, landsdommer

Forligsmand

Født 1964 i Århus, dommer i Østre Landsret fra 2009

Uddannelse

Student 1983
Cand.jur. 1991
Advokat 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig 1991-1994
Advokat 1994-2004
Dommer i Københavns Byret 2004-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand, stedfortræder, 2016-2022
Mæglingsmand fra 2011-2015
Formand for BUPL's klagenævn 2004-2011
Formand for SL's klagenævn 2005-2010
Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fra 2009-2023
Optaget på Arbejdsrettens opmandsliste fra 2010
Sekretariatsleder i Arbejdsretten 2016

 

Sanne Bager, dommer

Forligsmand, stedfortræder

Født 1958, dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand.jur. 1984
Master in Mediation and Conflict Resolution 2006
Supervisionsuddannelse 2014
Advokatbeskikkelse 1986 (deponeret)

Erhverv

Ansat Justitsministeriet 1984
Dommerfuldmægtig 1986
Dommer i Københavns Byret 1999
Retsmægler ved Københavns Byret 2004
Administrerende dommer i Københavns Byret 2004-2008 og fra 2011

Bibeskæftigelse m.m.

Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune 2000-2020
Formand for Taksationskommissionen for Nordsjælland 2006-2010
Ekstern lektor ved Københavns Universitet 2007-2015
Censor ved Københavns Universitet fra 2007
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2008-2022
Formand for Psykolognævnet fra 2017
Formand for Ungdomskriminalitetsnævnet fra 2019


Mæglingsmænd

Mæglingsmænd  
 

Fhv. Ankechef Lisbet Jensen

Født 1955 på Frederiksberg, ankechef i Ankestyrelsen fra 2009

Uddannelse

Cand.jur. 1980

Erhverv

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1980-1986
Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1986-1992
Fuldmægtig i Finansministeriet 1992-1995
Kontorchef i Finansministeriet 1995-1996
Kontorchef i Arbejdsministeriet 1996-2000
Formand for Arbejdsmarkedets Ankenævn 2001-2009
Advokatfuldmægtig 2003
Formand for Arbejdsmiljøklagenævnet 2001

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Medredaktør af Karnov og Sociale Ydelser
Medlem af Erstatningsnævnet 2013

 

Niels Otto Jensen, Byretspræsident

Født 1957

Uddannelse

Cand.jur. 1985

Erhverv

Dommerfuldmægtig ved forskellige byretter i Sydjylland og Nordjylland 1985-1991
Fuldmægtig og konstitueret landsdommer Vestre Landsret 1991 - 1993
Konstitueret retsassessor ved retten i Frederikshavn 1993 - 1994
Retsassessor ved retten i Nibe 1994 - 1999 
Dommer ved retten i Frederikshavn 1999 - 2002 
Dommer ved retten i Aalborg 2002 - 2006 
Byretspræsident ved Retten i Hjørring 2006 -

Bibeskæftigelse m.m.

Retsmægler 2004
Censor ved jurauddannelsen
Suppleant for formanden for Fredningsnævnet i Nordjylland

 

Peter Thønnings, Landsdommer

Født 1968 i Odense, landsdommer i Østre Landsret

Uddannelse

Student 1987
Cand.jur. 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig og advokat 1994-1999
Dommerfuldmægtig og konstitueret landsdommer 1999-2006
Dommer ved Retten i Roskilde 2007-2010
Landsdommer i Østre Landsret 2010-

Bibeskæftigelse m.m.

Medredaktør og -forfatter, Kommenteret Retsplejelov 2008-
Næstformand ved Ankenævnet for Forsikring 2016-
Censor ved jurauddannelsen
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2020-

 

Vivi Sønderskov Møller

Dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand. Jur. Københavns Universitet 1991
Master i konfliktmægling, Københavns Universitet 2009, Student 1987

Erhverv

Konsulent i LO 1991
Dommerfuldmægtig 1991-1992
Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1992-1993
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1993-1994
Dommerfuldmægtig 1995-2000
Chefkonsulent i Domstolsstyrelsen 2000-2001
Kst. Landsdommer i Østre Landsret 2003-2004
Justitssekretær i Højesteret 2005-2006
Dommer ved Retten i Glostrup 2007-2012
Dommer i Københavns Byret 2013-

 

Mads Bundgaard Larsen

Præsident for Sø- og Handelsretten

Uddannelse

Student 1991
Cand.jur. 1998

Erhverv

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1998-2002
Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse 2003-2005
Juridisk konsulent i Advokatsamfundet 2005-2008
Fuldmægtig i Højesteret 2008-2011
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 2012
Dommer ved Retten i Glostrup 2013-2014
Vicepræsident i Sø- og Handelsretten 2015-2022
Præsident for Sø- og Handelsretten 2022 –

Bibeskæftigelse m.m.

Formand for Lægeforeningens Voldgiftsret 2022-
Optaget på Arbejdsrettens opmandsliste fra 2020
Aftagerpanelet for Jura ved Københavns Universitet, 2019-
Bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret, 2019-
Bestyrelsen for Den Danske Søretsforening, 2018-
Bestyrelsen for Association of European Competition Law Judges, 2017-

 


Juridiske sekretærer

Juridiske sekretærer  
 

Ledende sekretær

Chefkonsulent Birgitte Kjelgaard Andersen

Mail: bka@arbejdsretten.dk

Tlf.: 26 35 17 40

 

Juridisk sekretær

Specialkonsulent Anders Østergaard

Mail: aos@arbejdsretten.dk

Tlf.: 72 21 74 81 

 

Juridisk sekretær

Chefkonsulent Malene Witzel Hirtsgaard

Mail: 

Tlf.: 72 21 76 96

 

Juridisk sekretær

Specialkonsulent Helle Sølvsten

Mail: 

Tlf.: 72 21 75 32

 

 

 


Sekretariatet

Sekretariatet  
 

Ekspeditionssekretær

Jette Rasmussen

 

Ekspeditionssekretær

Iben Hvass Birkebæk

Kontorfuldmægtig

Yasmin Eigtved

Fuldmægtig

Mia Holm Dietrich