Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

24. marts 2017

Forligsmanden har fremlagt mæglingsskitse

 

I dag har forligsmand Ole Hasselgaard fremlagt en skitse til mæglingsforslag om at forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden frem til 1. marts 2020.

 

Ole Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

 

"Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 92 % af de involverede lønmodtagere.

 

For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

 

Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/LO - området."

 

Mæglingsskitsen er udarbejdet i samarbejde med DA og LO. Nu udestår der blandt andet en teknisk gennemgang af skitsen sammen med DA og LO, hvorefter forligsmanden regner med at fremsætte det endelige mæglingsforslag mandag den 27. marts 2017. Mæglingsforslaget skal efterfølgende godkendes ved afstemning i de berørte organisationer. Det er aftalt med DA og LO, at resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 20. april 2017, kl. 12.00, og Forligsinstitutionen vil umiddelbart herefter offentliggøre resultatet.