Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

13. marts 2017

2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

resultat.

Jeg har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i yderligere 2 uger. Jeg henviser til § 4, stk, 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger eller på femtedagen efter, at forhandlingeme inden for de 2 uger af mig måtte blive erk1æret for afsluttet uden resultat.

 

Med venlig hilsen

Ole Hasselgaard