Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

10. marts 2017

Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

jeg i næste uge agter at udsætte de konflikter, der er varslet, i yderligere 2 uger."

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger.

Ole Hasselgaard udtaler i den forbindelse:

"Den 6. marts 2017 opfordrede jeg alle overenskomstparter, hvor der ikke var indgået forlig, til at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen, og jeg bad om en status i dag. Denne status viser, at der er indgået forlig på overenskomstområder, der omfatter ca. 75 pct. af de involverede lønmodtagere.

Jeg deltager fortsat i forhandlinger om fornyelse af overenskomster, hvor der er anmodet om min bistand.

Jeg skal henstille, at overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig, fremskynder forhandlingerne mest muligt.

Forligsinstitutionen skal senest torsdag den 16. marts 2017 kl. 9.30 orienteres om status for forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der på det tidspunkt endnu ikke er indgået forlig. Overenskomstparter, der på det tidspunkt endnu ikke har indgået forlig, vil blive indkaldt med kort varsel til forhandling i Forligsinstitutionen

Jeg har aftalt et nyt møde med DA og LO torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.00.

I øvrigt kan jeg oplyse, at jeg i næste uge agter at udsætte de konflikter, der er varslet, i yderligere 2 uger."