Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pressemeddelelse: Forligsmanden har fremlagt mæglingsskitse

22. marts 2023

I dag har forligsmand Jan Reckendorff fremlagt en skitse til mæglingsforslag om at forny en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked i perioden frem til 1. marts 2025.

 Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

"Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten. Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 98 pct. af de omfattede lønmodtagere. 

For det andet fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

Herudover indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH - området."

Mæglingsskitsen er udarbejdet i samarbejde med DA og FH. Nu udestår der blandt andet en teknisk gennemgang af skitsen sammen med DA og FH, hvorefter forligsmanden regner med at fremsætte det endelige mæglingsforslag lørdag d. 25. marts 2023. Mæglingsforslaget skal efterfølgende godkendes ved afstemning i de berørte organisationer. Afstemningen starter søndag d. 26. marts 2023. 

Det er aftalt med DA og FH, at resultatet af afstemningen skal foreligge onsdag d. 12. april 2023, kl. 10.00. Forligsinstitutionen vil senere samme dag offentliggøre resultatet.